Als u loonheffing moet inhouden en afdragen, wordt u inhoudingsplichtige genoemd.

WBSO Hulp 2024 ©