Zo ziet het WBSO- traject er uit?

In een aantal stappen leggen wij jou uit hoe het traject in zijn werk gaat.

Wat levert de WBSO op?
De WBSO verlaagt uw R&D kosten aanzienlijk, ook als het project mislukt.

Het financiële voordeel van de WBSO-regeling is afhankelijk van de omvang van het project, maar loopt al snel op van duizenden tot tienduizenden euro's. 

Het WBSO traject

1.    Valt jouw innovatie onder de WBSO Subsidie?

In kaart brengen van de R&D activiteiten die in aanmerking komen voor de WBSO-regeling. Hou hierbij rekening met de criteria.  Twijfel je hierover? Neem dan gratis contact op met onze adviseurs.

2.    Indienen WBSO-aanvraag

Een WBSO-aanvraag kan via het RVO portaal ingediend worden. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. De aanvraag bestaat uit verschillende onderdelen waaronder een projectomschrijving, de technische uitdaging, planning en mijlpalen, begroting, etc.

3.    Inrichten administratie

Voor de WBSO moet u een S&O-administratie bijhouden waaruit de aard, inhoud, voortgang (projectadministratie) en omvang (urenadministratie) van uw S&O-werkzaamheden blijkt. En onder bepaalde omstandigheden de kosten en uitgaven die gedaan zijn.  Uitleg en tips over deze administratie treft u aan in Blog "WBSO administratie".

4.    Controle WBSO-aanvraag volledigheid

Na ontvangst van de aanvraag controleren adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of uw aanvraag volledig is ingevuld. Indien uw aanvraag niet compleet is, krijgt u éénmaal de gelegenheid om aanvullende gegevens te verstrekken.

5.    Controle WBSO-aanvraag inhoudelijk: beschikking

De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld.  Dit houdt in dat de opgevoerde projecten en eventuele kosten en uitgaven getoetst worden  aan alle relevante wet- en regelgeving.  Op grond van alle informatie neemt RVO een beslissing op uw aanvraag.

 

6.    Verrekening financiële voordeel

De toegekende S&O-afdrachtvermindering verrekent u in uw aangifte loonheffingen. 

7.    S&O uren melden

Binnen drie maanden na het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring(en) betrekking heeft/hebben, doet u een mededeling over de gerealiseerde S&O-uren en de eventueel werkelijk gemaakte kosten en uitgaven. Bent u zelfstandige, dan doet u alleen een mededeling wanneer u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd.

8.    Controle bezoek

RVO kan bij een controlebezoek (achteraf) de S&O- werkzaamheden, S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven toetsen aan de hand van uw S&O-administratie. Bij constatering van gebreken in de S&O-administratie ontvangt u een correctie-S&O-verklaring.

WBSO-Hulp kan grote delen van het proces begeleiden en versnellen. En zelfs volledig uit handen nemen.

Met zo min mogelijk werk en tijd maximaal resultaat? Bel Jeroen voor gratis advies!

Met zo min mogelijk werk en tijd maximaal resultaat? Bel Jeroen voor gratis advies!

Wil je meer informatie over jouw WBSO kansen? Wil je het WBSO-traject versnellen en je resultaat  vergroten? Of zelfs helemaal uitbesteden? Bel voor gratis advies. 

WBSO Hulp 2024 ©