De WBSO-regeling in het kort:

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D) genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Bent u een zelfstandige dan krijgt u een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters. Het budget voor de WBSO bedraagt €1.370 miljoen in 2023.

Er zijn twee soorten projecten waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Dit zijn:

  1. De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
  2. Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO).

Wie komt voor WBSO-regeling in aanmerking?

Elke ondernemer/onderneming die aan speur- en ontwikkelingswerk doet kan de subsidie aanvragen. De WBSO maakt onderscheid tussen inhoudingsplichtige en belastingplichtige ondernemers.

Inhoudingsplichtige ondernemers: Heeft u een onderneming die vennootschapsbelasting betaald? En heeft u medewerkers in dienst die speur- en ontwikkelingswerk verrichten? Dan kunt u via de WBSO-regeling in aanmerking komen voor een vermindering van de afdracht loonheffing. Ook een holding kan als S&O-inhoudingsplichtige worden aangemerkt als er minimaal één werknemer in dienst is die S&O verricht. Inhoudingsplichtige voor de loonheffingen bent u als u personeel in dienst heeft en een loonheffingennummer heeft.

Belastingplichtige ondernemers: Heeft u een onderneming in de zin van de inkomstenbelasting? En verricht u zelf 500 uren of meer speur- en ontwikkelingswerk per kalenderjaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor S&O-aftrek. Deze zelfstandigen worden S&O-belastingplichtigen genoemd

Wat levert de WBSO op:

De WBSO verlaagt uw kosten ook als het project mislukt. Het financiële voordeel van de WBSO-regeling verschilt tussen inhoudingsplichtige ondernemingen (ondernemingen met personeel) en zelfstandigen. Daarnaast hebben startende ondernemingen of ondernemers recht op extra financieel voordeel (startersfaciliteit).

Ondernemingen met personeel = inhoudingsplichtigen

Voor inhoudingsplichtige ondernemingen biedt de WBSO subsidie een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Deze vermindering komt als volgt tot stand. Eerst wordt de S&O grondslag berekend:

  1. Het aantal uren besteed aan speur- en ontwikkelingswerk vermenigvuldigd met het uurloon.
  2. Het bedrag van de werkelijke S&O kosten en uitgaven, dan wel een forfaitair bedrag (€ 10 euro per S&O uur voor de eerste 1.800 S&O uren. En € 4 euro per uur over het surplus S&O uren).

A + B samen noemen we de “totale S&O grondslag”. De afdrachtvermindering bedraagt 32% van de eerste €350.000 euro totale grondslag. En 16% van het surplus.

Voor starters (startersfaciliteit) is de afdrachtvermindering 40% van de eerste €350.000 totale grondslag.  En 16% over het surplus.

S&O belastingplichtigen

Voor bedrijven die vallen onder de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld zzp-ers) is er een vaste aftrek (S&O-aftrek) als zij minimaal 500 S&O-uren per kalenderjaar maken. Voor startende zzp-ers is er bovendien een extra aftrek. In 2023 bedraagt de S&O-aftrek voor zelfstandigen € 13.360 en de aanvullende aftrek voor starters € 6.684.

Startersfaciliteit:

Voor starters geldt zelfs een verhoogd tarief van 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag.

“Starters” zijn ondernemingen met minder dan vijf jaren personeel in loondienst, dan wel u bent minder dan 5 jaar ondernemer. Uw onderneming heeft minder dan drie kalenderjaren S&O-verklaringen ontvangen. Hierbij kan een rol spelen of u activiteiten voortzet van een andere onderneming.

Vraag Raoul hoe jij in drie stappen een succesvolle WBSO-aanvraag hebt!

Vraag Raoul hoe jij in drie stappen een succesvolle WBSO-aanvraag hebt!

Samen doorlopen we de stappen om te komen tot een succesvolle WBSO-aanvraag. En helpen daarna bij de administratie en verrekening van de subsidie volgens de voorwaarden!
WBSO Hulp 2024 ©