Bepaal voor welke periode u WBSO wilt aanvragen. In 2023 kunt u eenvoudiger en met meer flexibiliteit WBSO aanvragen. Elke aanvraag die u indient, loopt automatisch t/m 31 december. Neem daarom in uw aanvraag de voorgenomen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) op t/m 31 december.

Ondernemer met personeel:

U mag maximaal 4 aanvragen per kalenderjaar indienen. Hieronder vallen ook onvolledig ingediende aanvragen of vormvrije aanvragen die u niet intrekt. Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten. U mag meerdere aanvragen indienen met dezelfde startmaand. Aanvraagperiodes mogen elkaar overlappen. Elke aanvraag die u indient loopt automatisch tot en met 31 december. Uw aanvragen mogen elkaar dus overlappen. Neem daarom in uw aanvraag de (extra) voorgenomen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) op tot en met 31 december. De aanvraagperiode start de eerstvolgende maand na uw aanvraag. Uitzondering: start uw aanvraagperiode op 1 januari? Dien de aanvraag dan uiterlijk 20 december in.

Zzp’ers:

U kunt een onbeperkt aantal aanvragen per jaar indienen, er geldt geen maximum.

Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten. De aanvraagperiode start vanaf de datum dat u de aanvraag indient tot het einde van het kalenderjaar. U kunt tot en met 30 september aanvragen indienen voor dat kalenderjaar.

WBSO Hulp 2024 ©