Een correctie-S&O-verklaring is een herziening van een reeds afgegeven S&O-verklaring. Een correctie-S&O- verklaring ontvangt u van RVO als u een mededeling doet of ten gevolge van een correctie naar aanleiding van een door RVO uitgevoerd controle- bezoek. In de correctie-S&O-verklaring staat het bedrag vermeld dat aan S&O-afdrachtvermindering wordt gecorrigeerd.

WBSO Hulp 2024 ©