Bij een fiscale eenheid worden meerdere onder- nemingen samen gezien als één onderneming. De Belastingdienst heeft hiervoor een verklaring afgegeven. Ondernemingen kunnen voor verschillende belastingen een fiscale eenheid vormen. Voor de WBSO is het alleen relevant of er sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

WBSO Hulp 2024 ©