Met een ketenmachtiging kunnen organisaties andere organisaties machtigen om namens hen een onlinedienst af te nemen met eHerkenning. Intermediairs en tussenpersonen die via het aanvraagportaal WBSO aanvragen voor iemand anders hebben een ketenmachtiging op niveau eH3 nodig.

WBSO Hulp 2024 ©