Na afloop van het kalenderjaar moet u, als u S&O- inhoudingsplichtige bent, altijd het aantal uren dat u in een jaar heeft besteed aan speur- en ontwikkelings-werk (S&O) en indien van toepassing hoeveel kosten en uitgaven u heeft gemaakt en betaald aan RVO mede- delen. Als S&O-belastingplichtige meldt u alleen bij RVO wanneer u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd. Het doorgeven van uw realisatie heet een mededeling doen. U kunt een mededeling doen via internet (RVO).

WBSO Hulp 2024 ©