Verklaring die u ontvangt van RVO. In de S&O- verklaring voor een S&O-inhoudingsplichtige staat het bedrag aan maximale S&O-afdrachtvermindering dat u, in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft, mag verrekenen op het loonheffingennummer dat op de S&O-verklaring staat vermeld. Een S&O- belastingplichtige ontvangt een S&O-verklaring bij minimaal 500 S&O-uren en verkrijgt hiermee het recht op toepassing van de S&O-aftrek. De S&O-verklaring wordt meegestuurd met de beschikking.

WBSO Hulp 2024 ©