De brief waarin RVO het besluit op de WBSO-aanvraag meedeelt is een beschikking. In de WBSO-beschikking staat per aangevraagd project aangegeven hoeveel S&O-uren wel en/of niet toegekend worden.  Als een aanvrager niet heeft gekozen voor het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven, staat in de beschikking tevens het toegekende bedrag aan kosten en uitgaven. Ook het niet in behandeling nemen van een aanvraag is een beschikking.

WBSO Hulp 2024 ©