Het bedrag dat een zelfstandige als aftrek in diens aangifte inkomstenbelasting mag opvoeren als hij/zij over een S&O-verklaring beschikt en tenminste 500 S&O-uren in het desbetreffende kalenderjaar maakt. De S&O-aftrek is geregeld in artikel 3.77 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

WBSO Hulp 2024 ©